Anunț pentru Propuneri de Proiecte destinat Organizațiilor Neguvernamentale active în controlul tuberculozei

Instituția Publică Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor din domeniul sănătății (IP UCIMP DS), în calitate de Recipient Principal al Grantului Fondului Global (FG), lansează un apel pentru propuneri de proiecte destinate Organizațiilor Neguvernamentale (ONG), active în controlul Tuberculozei (TB), cu accent pe activități de prevenire, screening și menținere în tratament în grupurile cu risc sporit.

Context:

Tuberculoza rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Republica Moldova, cu un impact semnificativ asupra comunităților/grupurilor cu risc sporit. Prin acest apel, ne dorim să sprijinim proiecte care se axează pe prevenirea apariției infecției TB, depistarea timpurie a tuberculozei și prevenirea răspândirii acestei boli, cât și creșterea aderenței la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Perioada de lansare a propunerii de proiect:

 • 27.11.2023 - 22.12.2023.

Perioada de implementare a proiectelor:

 • Anul 2024, cu posibilitate de prelungire a contractului pentru anii 2025-2026.

Eligibilitate Participant:

 • Eligibile să aplice în cadrul acestui apel sunt organizațiile neguvernamentale:
  • Legal constituite în Republica Moldova, apolitice, nonprofit.
  • Active în controlul Tuberculozei.
  • Cu experiență în activitatea cu grupurile cu risc sporit de infecție (GRSI).
  • Care activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (ambele maluri ale Nistrului).

Elaborarea Propunerii de Proiect:

Comentarii, discuții propunere proiect:

 • Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dna ROMANCENCO Elena, coordonatorul Programului TB (IP UCIMP DS ), prin intermediul poștei electronice Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 • Pentru clarificarea detaliilor privind aplicarea și scrierea propunerii de Proiect se va face o întrunire online la data de 05 Decembrie, ora 11:00, Link: https://meet.google.com/fgv-iiab-yfq.

Remiterea Propunerii de Proiect:

 • Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza cu titlul/subiect „Propunere Proiect TB, 2024”, nu mai târziu de 22 Decembrie 2023, ora 17.00.

CONCURS PENTRU SELECTAREA PRESTATORILOR DE SERVICII MOBILE DE PREVENIRE HIV ÎN RÂNDUL GRUPURILOR CU RISC SPORIT DE INFECȚIE

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2024-2026, anunță Concurs pentru selectarea organizațiilor societății civile (OSC), care să presteze servicii mobile de prevenire și testare la infecția HIV în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV”, inclusiv screening, diagnostic și tratament HIV și ITS.

Serviciile mobile vor fi prestate pe parcursul anului 2024, prin intermediul a trei (3) echipe mobile, dotate cu echipamentul si specialiștii necesari pentru realizarea serviciilor de testare/screening, reducerea riscurilor și tratament HIV și ITS (doua pe malul drept al Nistrului și una in regiunea de est a Moldovei). Vehiculele utilizate pe malul drept vor fi date în comodat de către IMSP SDMC organizațiilor selectate pentru prestarea serviciilor respective. În regiunea de est, automobilul Dispensarului HIV (Tiraspol) va asigura asistarea echipelor OSC-urilor active în prevenirea HIV în rândul GRSI pe malul stâng al Nistrului.

Termenul limită pentru depunerea pachetului de documente pentru participarea la concurs este 20 noiembrie 2023. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către IP UCIMP DS si Unitatea de coordonare a Programului național de prevenire și control HIV/SIDA/ITS.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.

Condițiile de participare sunt expuse in termenii de referință si formularul bugetului.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    cu titlul/subiect ”Servicii mobile de prevenire și screening HIV”.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau la telefon: 0 22 233568.

CONCURS DE PROIECTE PENTRU SUSȚINEREA SERVICIILOR DE CONTROL HIV/SIDA

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății” (IP UCIMP DS), Recipientul Principal (RP) al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei (FG) – anunță Concurs de proiecte pentru susținerea serviciilor de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul populațiilor cheie (grupurile cu risc sporit de infecție GRSI) și persoanele care trăiesc cu HIV (PTH).

Proiectele vor fi susținute in cadrul grantului FG, oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2024-2026. Menirea proiectelor este de a extinde gama serviciilor de prevenire a infecției si reducerea riscurilor (RR), inclusiv prin tratament de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM/TSO) și susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2024. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este  - 20 noiembrie 2023. Evaluarea și selectarea proiectelor va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății (MS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele propunerii de proiect, inclusiv cel pentru buget.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu titlul/subiect ”Servicii de control HIV 2024”, nu mai târziu de 20 noiembrie 2023. La necesitate, depunătorul propunerii de proiect poate fi rugat sa prezinte documente în original.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi calificate pentru participare la concurs.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau la telefon: 0 22 233568.

OPORTUNITATE DE FINANȚARE  PENTRU ORGANIZAȚIILE  ACTIVE ÎN CONTROLUL HIV/SIDA

Instituția Publica Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a proiectelor in domeniul sănătății (IP UCIMP DS), Recipientul Principal al Grantului Fondului Global pentru Lupta Împotriva SIDA, Tuberculozei  și Malariei (FG) – oferit R. Moldova pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS și TB în anii 2021-2023, anunță Concurs de granturi pentru susținerea asociațiilor obștești și agențiilor prestatoare de servicii de prevenire a infecției HIV și aderență la tratament în rândul grupurilor cu risc sporit de infecție (GRSI).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a susține și extinde gama și serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) și tratament de farmacoterapie cu opioide sau metadonă (TFM).

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2023. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare/proiecte este  - 15 noiembrie 2022. Evaluarea și selectarea cererilor de finanțare va fi realizată de către Comisia multisectorială de evaluare, instituită de către Ministerul Sănătății (MS).

Condițiile de solicitare a finanțării sunt disponibile pe pagina electronică a IP UCIMP DS și expuse în Termenii de referință și formularele cererii de grant, inclusiv cele pentru buget model si detaliat.

Dosarul complet va fi remis în format electronic, la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu titlul/subiect ”Cereri de finanțare 2023”, nu mai târziu de 15 noiembrie 2022. La necesitate, depunătorul cererii de finanțare poate fi rugat sa prezinte documente în original. 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau la telefon: 0 22 233568.