Achiziţii

11 Consultanți locali (3 consultanți) pentru elaborarea Manualului Operațional și Planului Național de Monitorizare și Evaluare HIV/SIDA și ITS în Republica Moldova.
12 MDA/T/GD/79
13 MDA/T/GD/77
14 MDA/T/GD/80
15 Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Servicii de consultanta:
16 MDA/T/GD/74re
17 CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT
18 MDA/T/GD/74
19 RE_MDA/T/GD/73
20 RE_MDA/T/GD/71