Cerere de Oferte (CO) – Procurarea Lucrărilor Civile
Efectuarea lucrărilor de trasare a cablurilor electrice exterior + interior: Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Data: 22 Noiembrie 2017

Denumire Proiect:“Fortificarea controlului tuberculozei în Republica Moldova”
Sursa de Finanțare:“Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei”
Contract nr. ref.:MDA/T/GD/79

Către: Conform listei

Stimate Furnizor,

1.      Sunteți invitat/ă să depuneți oferta comercială pentru următoarele:

  • Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în anexa A la Terms and Conditions of Suply, Termenii și Condițiile de Aprovizionare.

2.      Guvernul Republicii Moldova a primit granturi de la Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM), și intenționează să utilizeze o parte din ele pentru a efectua pentru plăți eligibile în conformitate cu contractul pentru care s-a emis această invitație pentru oferte de preț.

Oferta comercială trebuie să conțină toate articolele (întregul lot) în cadrul acestei invitații conform "cerințelor obligatorii" din Anexa A la Termenii și Condițiile de Furnizare, precum și toate documentele solicitate. Ofertele prezentate vor fi evaluate pe lot (întregul lot va fi evaluat și un contract atribuit firmei care oferă cel mai mic preț evaluat pentru lot); ofertele incomplete vor fi respinse.

3.      Oferta trebuie să fie prezentată într-un exemplar original și o copie, marcate în mod clar "Original" și "Copie". Oferta dvs. în formatul atașat trebuie să fie sigilată într-un plic și adresată și prezentată la următoarea adresă:

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
Str. Toma Ciorba 18/A,
MD-2004, Chișinău,  Republica Moldova,
Atn.: Dl. Ion Mosenet, Specialist Achiziții Proiectul TB

4.      Oferta dumneavoastră în limba Română trebuie să conțină și următoarele documente:

  1. Copia “Certificat de Înregistrare” sau “Decizia de înregistrare a persoanei juridice”;
  2. Copia “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”;
  3. Copia “Licență” de activitate;
  4. Documentație tehnică, informație despre experiența companiei în aceste domeniu și lista contractelor similar îndeplinite în ultimii 3 ani.

5.      Termenul limită de prezentare a ofertelor comerciale la adresa indicate în pct. 3 de mai sus este de 04 Decembrie 2017, ora locală 12:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

6.      Evaluarea cotațiilor de preț va fi efectuată prin procedurile stabilite de directivele și ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii de Non-consultanță:  Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011, revised July 2014 (the Procurement Guidelines), “Shopping”.

7.      Ofertele de preț transmise prin fax sau alte mijloace electronice nu se acceptă și vor fi respinse.

8.      Oferta de preț trebuie pregătită în conformitate următoarele instrucțiuni și după modelul prezentat în ”Termenii și Condițiile de furnizare”. Vă rugăm să semnați Termenii și condițiile de furnizare anexați și să completați tabelul care demonstrează corespunderea substanțială a produselor/serviciilor propuse la specificațiile tehnice necesare. Ofertele care nu conțin termenii menționați și ștampilați "Termeni și condiții de furnizare" vor fi considerați incomplete și vor fi respinse.