OPORTUNITATE DE FINANȚARE  PENTRU ONG-URILE ACTIVE ÎN CONTROLUL HIV/SIDA

IP UCIMP DS – Recipientul Principal al Grantului HIV/SIDA oferit R. Moldova de către Fondul Global pentru Lupta Împotriva Tuberculozei, SIDA și Malariei (FG) pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță începutul prezentării  cererilor de finanțare a proiectelor în domeniul prevenirii riscurilor de infectare cu HIV și a suportului psihosocial al PTH aflate în TARV.

În conformitate cu Planul de activități aprobat de către FG pentru implementarea grantului consolidat MDA-C-PCIMU TB & HIV în anii 2018-2020 și în scopul asigurării continuității serviciilor finanțate de donator (FG), inclusiv în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare (2015-2017), IP UCIMP DS anunță, din 10 noiembrie 2017, începerea colectării cererilor de continuare a proiectelor privind prestarea, în anul 2018, a serviciilor de prevenire a riscurilor de infecție cu HIV în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a extinde gama și susține serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) prin intermediul tratamentului de substituție cu opioide.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2018. Cererile de finanțare / proiectele aprobate vor fi implementate în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, care urmează a fi încheiat între IP UCIMP DS și organizația/ONG aplicant(ă) pentru sem. 1, 2018. În cazul unei performanțe pozitive demonstrate de aplicant și confirmată de evaluarea realizată la finele sem.1, 2018, Acordul de finanțare va fi prelungit pentru sem. 2, 2018.

Pentru aplicare  sunt eligibile cererile care includ următoarele activități:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • Susținerea aderenței la TSO în rândul UDI
 • consiliere de la egal la egal  și outreach comunitar
 • suportul psihosocial pentru PTH aflate în TARV.

Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, indicându-se numărul de beneficiari pentru fiecare grup  (UDI, LSC, BSB, PTH). Din numărul total de beneficiari ai pachetului de servicii se va specifica procentul celora care au fost testați la HIV.

Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Cererea de finanțare (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 25 Euro pentru un beneficiar pe an, din contul cărora vor fi acoperite toate costurile aferente implementării: salarizare, cheltuieli operaționale, etc; cu exceptia consumabilelor care vor fi procurate centralizat de catre UCIMP;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă este disponibil);
 • Alte materiale relevante pentru cererea de finanțare.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare;
 • Experiența organizației aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit, apolitice, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanțare (proiectelor) este 30 noiembrie 2017, ora 17.00.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat în trei exemplare, nu mai târziu de 30 noiembrie 2017, ora 17.00, la adresa juridică a IP UCIMP DS: str. T. Ciorbă 18a,  MD-2004, Chișinău. Cererile de finanțare pot fi remise și în format electronic, la adresele: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza și Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu mențiunea ”Cereri de finanțare in controlul HIV 2018”.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau la telefon: 0 22 233568.