CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

Numărul de referință: MDA_H/GD/037_2017

Data:    25.10.2017                                                                                              Expira: 03.11.2017

1.   In cadrul ”Fortificarea controlului HIV în Republica  Moldova, 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU, finanțat de către  Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:

LOT

Nr.

Articol

Cantitate

I

1

Server

1

2

Unitate de stocare a datelor

1

3

Switch de rețea

1

4

Dispozitiv de securitate de rețea

2

5

UPS pentru Server

1

6

Server Cabinet

1

7

Soft licențiat

1

8

Soluție antivirus pentru server

1

II

1

UPS pentru echipament de laborator

3

 

Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

CLARIFICARI # 1

CLARIFICARI # 2

2.   Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole (întregul lot) din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

3.   Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:
Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.
Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84
Fax: +373 22 23 38 87
In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   si/sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4.   Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 03 Noiembrie 2017, ora locala 11.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

5.   Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.3. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, Numărul de referință și Titlul procurării (a se vedea in titlu la prezenta Cerere de Oferta), denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data specificate in alin. 4, ora 11.10, la adresa specificată în alin.3.

6.   Oferta dumneavoastră in limba romana sau engleza va fi depusa in conformitate cu ”Termenii și Condițiile de Livrare” (Anexa 1), trebuie sa fie in  însoțită de următoarele documente:

- Copia de pe “Certificat de Înregistrare” sau “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”, inclusiv cu ultimele modificări;

- Copia Licenței emisa de Camera de Licențiere( in cazul in care este prevăzută de legislația RM);

- Documentația tehnică respectivă, cataloage și alte materiale ilustrative sau altă informație relevantă (în Română Engleză sau Rusă) pentru fiecare articol specificat, inclusiv numele și adresele firmelor care furnizează deservire tehnică în Republica Moldova.

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmita si prezentata în conformitate cu următoarele  instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare (Anexa 1) inclusiv tabela din Anexa A. care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor propuse la specificațiile tehnice solicitate,

Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și prezentați IP UCIMP DS de comun cu oferta de preț.

(i)     PREŢUL:  Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chisinau, str. Costiujeni, 5/1, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000.

Prețurile pot fi indicate în orice valută dar nu mai mult de trei valute diferite.

(ii)   Prețul va fi calcula la cota 0 TVA si nu va include Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”(cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).

(iii) EVALUAREA  ŞI  ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă, recalculate în EURO la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb)  la data limită de prezentare a ofertelor.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014)(“Shopping”).

In evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin ajustarea cotației de preț făcând orice corecție pentru orice erori aritmetice după cum urmează:

a.       În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și cuvinte, suma în cuvinte vor guverna;

b.      În cazul în care este o discrepanță între rata unitară și totalul elementelor rând care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, prețul unitar cotat va guverna;

c.       În cazul în care un furnizor refuză să accepte corectarea, oferta acestuia va fi respinsă.

Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iv) VALABILITATEA  OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.