REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)
Monitoring and Evaluation Specialist for the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI 
(Full-time position)

Project Title: “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the Republic of Moldova” 2018-2020
Grant No.: MDA-C-PCIMU, no.1611
Source of Funding:    Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for Monitoring and Evaluation Specialist for the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI.

The Monitoring and Evaluation Specialist will be part of the IMSP SDMC team for the coordination, monitoring and evaluation of the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI and shall be remunerated from the funds of the MDA-C-PCIMU Grant no. 1611, under the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.
The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).
Interested consultants may see the Terms of Reference.
The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with March 2018.
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.
The deadline for submission of Consultant’s CV is March 25, 2018.
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Fridge freezers

Date: 16 October 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding: “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref: MDA/T/GD/74
To: According to the list
Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following medicalequipment:

LOT 1 ”Fridge freezers” (frigidere casnice) – 20 items

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued. You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply. Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Equipment for medical gas supply

Date: 25 September 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding:  “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref:  MDA/T/GD/73

To: According to the list

Dear Supplier,
1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following medical equipment:
LOT 1 ”Equipment for medical gas supply”
1) Equipment for medical gas supply– 1 kit. (Complex de dispositive pentru aprovizionarea secției cu gaze medicale)

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply.   Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Equipment for Respiratory unit

Date: 25 September 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding:  “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref:  MDA/T/GD/71

To: According to the list

Dear Supplier,
1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following medical equipment:
LOT 1 ”Equipment for Respiratory unit”
1) Respiratory unit with continuous positive pressure (1 per 3 beds) – 2 units; Unitate de respirație cu presiune pozitivă continuă (1 pe 3 paturi)
Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.
2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply.   Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist

CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

Numărul de referință: MDA_H/GD/037_2017

Data:     29.09.2017                                                                                              Expira: 06.10.2017

1. In cadrul ”Fortificarea controlului HIV în Republica  Moldova, 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU, finanțat de către  Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:

LOT Nr. Articol Cantitate
I 1 Server 1
2 Unitate de stocare a datelor 1
3 Switch de rețea 1
4 UPS pentru Server 1
5 Server Cabinet 1
II 1 UPS pentru echipament de laborator 3
Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole (per Loturi) din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

3. Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:

Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.
Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84
Fax: +373 22 23 38 87
In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  si/sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4. Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 06 Octombrie 2017, ora locala 15.00.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
5. Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.3. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, Numărul de referință și Titlul procurării (a se vedea in titlu la prezenta Cerere de Oferta), denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data specificate in alin. 4, ora 15.05, la adresa specificată în alin.3.
6. Oferta dumneavoastră in limba romana sau engleza va fi depusa in conformitate cu ”Termenii și Condițiile de Livrare” (Anexa 1), trebuie sa fie in  însoțită de următoarele documente:
- Copia de pe “Certificat de Înregistrare” sau “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”, inclusiv cu ultimele modificări;
- Copia Licenței emisa de Camera de Licențiere( in cazul in care este prevăzută de legislația RM);
- Documentația tehnică respectivă, cataloage și alte materiale ilustrative sau altă informație relevantă (în Română Engleză sau Rusă) pentru fiecare articol specificat, inclusiv numele și adresele firmelor care furnizează deservire tehnică în Republica Moldova.
7. Oferta dumneavoastră va fi întocmita si prezentata în conformitate cu următoarele  instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare (Anexa 1) inclusiv tabela din Anexa A. care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor propuse la specificațiile tehnice solicitate,
Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și prezentați IP UCIMP DS de comun cu oferta de preț.
(i) PREŢUL:  Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chisinau, str. Costiujeni, 5/1, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000.
Prețurile pot fi indicate în orice valută dar nu mai mult de trei valute diferite.
(ii) Prețul va fi calcula la cota 0 TVA si nu va include Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”(cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).
(iii) EVALUAREA  ŞI  ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă, recalculate în EURO la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb)  la data limită de prezentare a ofertelor.
Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014)(“Shopping”).
In evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin ajustarea cotației de preț făcând orice corecție pentru orice erori aritmetice după cum urmează:
a. În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și cuvinte, suma în cuvinte vor guverna;
b. În cazul în care este o discrepanță între rata unitară și totalul elementelor rând care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, prețul unitar cotat va guverna;
c. În cazul în care un furnizor refuză să accepte corectarea, oferta acestuia va fi respinsă.
Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
(iv) VALABILITATEA  OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.
8. Informații suplimentare pot fi obținute conform datelor de contact menționate la alin. 3.