Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Medical Diagnostic equipment

Date: April 21, 2020

Project Title: “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the Republic of Moldova”

Source of Funding: “Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria”

Contract Ref: MDA/C/T/GD/32

To: According to the list

Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following:

Medical Diagnostic equipment

Lot

Item

Q-ty, pieces

LOT 1. Medical tuning fork

Medical tuning fork, 128 Hz

75

LOT 2. Neurological hammer

Neurological hammer

75

LOT 3. Ishihara test plates

Ishihara test plates - 38 tests, in the form of a book

75

LOT 4. Snellen eye chart

Snellen eye chart

75

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You may quote for any or all lots under this invitation and shall include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply. Price quotations will be evaluated per lot (each lot shall be evaluated and a contract(s) awarded to the firm(s) offering the lowest evaluated price(s) per each lot).

Please mark on the outer envelope of your offer the Lot(s) number(s) you are bidding for.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street., MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist.

CERERE de OFERTA – Achiziționare dispozitive medicale

1. În cadrul proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității provocate de SIDA în Republica Moldova”, Grantul consolidat MDA-C-PCIMU (2018-2020) finanțat de către Fondul Global pentru combaterea Tuberculozei, HIV/SIDA şi Malariei, Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS), invită să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele bunuri:

nr.

Denumire Produs

Cantitatea*

1

Lămpi cu radiatii ultraviolete uz medical, cu unda W-C

3

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice sunt anexate la această cerere(Anexa 1.) sau poate gasite pe pagina web:

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul atașat(Anexa1), va fi transmisă prin E-mail la adresa:

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si/sau  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către IP UCIMP DS la adresa menționată la alineatul 3 este: 15 Mai 2020, 14.00 ora locală.

5. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către IP UCIMP DS până la data limită menționată pentru depunere.

6. Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
- copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);
- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.
- copia certificate de conformitate sau echivalentul ce confirma calitatea si proveniența produsului (ISO, CE, etc.)

7. Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

8. Oferta trebui să fie prezentată în conformitate cu următoarele instrucțiuni. Termenii și Condițiile de livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați IP UCIMP DS.

  • PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL) și trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Chișinău, str. Costiujeni, 5/1.
  • EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, IP UCIMP DS va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.
  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

CERERE de OFERTA – Achiziționare Maști chirurgicale

1. În cadrul proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității provocate de SIDA în Republica Moldova”, Grantul consolidat MDA-C-PCIMU (2018-2020) finanțat de către Fondul Global pentru combaterea Tuberculozei, HIV/SIDA şi Malariei, Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS), invită să prezentați oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele bunuri:

nr.

Denumire Produs

Cantitatea*

1

Masti chirurgicale  în 3 pliuri, 3 straturi, cu elastic

20 000

Termeni şi Condiții de Livrare cât și Specificațiile Tehnice sunt anexate la această cerere (Anexa 1.).

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul atașat(Anexa1), va fi transmisă prin E-mail la adresa:

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si/sau  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4. Data limită pentru primirea ofertelor de către IP UCIMP DS la adresa menționată la alineatul 3 este: 13 Aprilie 2020, 14.00 ora locală.

5. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către IP UCIMP DS până la data limită menționată pentru depunere.

6. Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

- copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);

- copie licenței emise de Camera de licențiere dacă activitatea este supusă licențierii.

- copia certificat de conformitate sau echivalentul ce confirma calitatea si proveniența produsului (Certificat igienic sau Aviz sanitar).

7. Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

8. Oferta trebui să fie prezentată în conformitate cu următoarele instrucțiuni. Termenii și Condițiile de livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați IP UCIMP DS.

  • PREŢUL:  Prețul calculat la cota 0 TVA indicat în Lei Moldovenești (MDL) și trebuie să includă prețul pentru transport, și alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinație: Republica Moldova, Chișinău, str. Toma Ciorba, 18/A.
  • EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, IP UCIMP DS va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;

(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;

(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.
Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Angela Carp  -  Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA,
mobil:  069119121
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza si/sau  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris IP UCIMP DS la adresa specificată în aliniatul 8. IP UCIMP DS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, IP UCIMP DS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la IP UCIMP DS.

Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar IP UCIMP DS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

IP UCIMP DS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of QuantiFERON-TB Gold (QFT) blood test for the Reference Laboratories in TB Microbiology

Date: March 27, 2020

Project Title:               “Strengthening Tuberculosis control and reducing AIDS related mortality in the Republic of Moldova”

Source of Funding:          “Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria”

Contract Ref:              MDA/C/T/GD/31

To: According to the list

Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following:

  1. LOT “QuantiFERON-TB Gold (QFT) blood test for the Reference Laboratories in TB Microbiology”:
  • a. QuantiFERON-TB Gold (QFT) blood test – 125 tests;

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

Addendum #2

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply. Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street., MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist.

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Eco-Boxes and Pharmaceuticals for PWID and their partners

Date: 20 March  2020                                             Exp.: 31 March 2020, 12:00, Chisinau time

Contract Ref: MDA-C-H/GD/46_2020

Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following:

LOT I.  ECO – boxes:

Items

Description of goods

Quantity*

1.

Eco-Boxe pentru seringi utilizate

2 355

LOT II. Pharmaceuticals:

Items

Description of goods

Quantity

1.

Heparini natrium+ Benzocainum + Benzili nicotinas

ung

 

100UI+0,04g+ 0,008g/g

25g N1

 

10 245

2.

Chloramphenicolum+Methyluracilum

ung

7,5mg+40mg/g

40g N1

9 345

3.

Hydrogeni peroxydi

Sol.Cutan.

3%

100ml N1

10 920

4.

Viridum nitens

Sol.Cutan.

1%

10ml N1

7 020

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You may quote for one Lot or all Lots (that will include all items requested per lot) under this invitation. Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete quotations will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
18/A Toma Ciorba Street., of. 01,
MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova,
Attn: Mrs. Angela Carp, HIV Project Procurement Specialist

Deadline for receipt of quotation is: 31 March 2020, 12:00, Chisinau time. Late quotations will be rejected.