REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)
Monitoring and Evaluation Specialist for the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI 
(Full-time position)

Project Title: Moldova HIV Control Project 2018-2020
Grant No.: MDA-C-PCIMU, no.1611
Source of Funding:    Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for Monitoring and Evaluation Specialist for the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI.

The Monitoring and Evaluation Specialist will be part of the IMSP SDMC team for the coordination, monitoring and evaluation of the National Program for the Prevention and Control of HIV/AIDS/STI and shall be remunerated from the funds of the MDA-C-PCIMU Grant no. 1611, under the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and Intention Letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.
The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (current edition).
Interested consultants may see the Terms of Reference.
The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with March 2018.
PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.
The deadline for submission of Consultant’s CV is February 26, 2018, 17:00 PM o’clock, Moldova local time.
CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:
Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

REQUEST OF EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES)
HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020

(Full-time position)

Project Title: Strengthening HIV Control in Republic of Moldova, Project 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU
Grant No.: MDA-H-PCIMU
Source of Funding: Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria

The Public Institution "Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects" (PCIMU) is currently implementing the HIV/AIDS/STI Project, financed by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) and intends to apply part of the proceeds for consultant services for HIV/AIDS Program Assistant for Prevention Activities within the TB/HIV Grant (MDA-C-PCIMU), 2018-2020.

The Consultant will be responsible for The Consultant is accountable for the operation and implementation of HIV prevention activities among KAPs and TARV adherence of PLWH planned under the HIV/AIDS Program, 2018-2020.

The PCIMU now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must indicate their qualifications to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.) and provide information attesting to their compliance with the qualification requirements described in the ToR referred to below.

The Consultants are hereby invited to submit their updated CV and motivation letter. Please note that the PCIMU is not bound to accept any of the CVs.

The selection of consultants will be carried out in accordance with procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (Revised July 2014).

Interested consultants may see the Terms of Reference (ToR).

The consultant shall perform the assignment, on a full-time basis, starting with January 2018.

PCIMU will select a consultant on the basis of comparison of consultant’s qualifications for the assignment and conformity with the TOR’s requirements.

First-hand information on the ToR can be obtained at the address below during office hours 09.00 to 17.00.

The deadline for submission of Consultant’s CV is January 12, 2018, 17:00 PM o’clock, Moldova local time. CVs can be submitted by e-mail, fax or delivered to the address bellow:

Public Institution “Coordination Implementation and Monitoring Unit of the Health System Projects”
Attn. Mrs. Angela Carp, Procurement Specialist,
18-A T. Ciorba str., MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova
Fax: + 373 22 233-887
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Concurs pentru poziția de Coordonator al Secretariatului CNC TB/SIDA, grantul MDA-CFUND-1605

Program de munca: part-time
Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (IP UCIMP DS) în calitate de Recipient Principal al resurselor grantului FG pentru CNC TB/SIDA MDA-CFUND-1605 anunță concurs pentru poziția de Coordonator al Secretariatului CNC TB/SIDA (Consiliul Național de Coordonare a Programelor Naționale de control și prevenire a tuberculozei și control și prevenire HIV/SIDA/ITS).

Informații suplimentare referitor la serviciile solicitate, cât și cerințele față de calificările candidaților sunt menționate în Termenii de referință.

Dosarul pentru concurs trebuie să conțină CV-ul candidatului (inclusiv detalii de contact a 3 persoane de referință /recomandări) şi o scrisoare de motivație.
Evaluarea se va realiza în conformitate cu criteriile de mai jos:
 • Studii superioare în sănătate publică, protecție socială sau alte studii relevante (10 puncte);
 • Experiență de lucru cu structurile guvernamentale și neguvernamentale (20 puncte);
 • Experiență de lucru cu structuri/organizații donatoare (20 puncte);
 • Experiență de lucru în gestionarea programelor, proiectelor din sectorul sănătății și/ sau social (25 puncte).
 • Cunoașterea programelor de control ale tuberculozei şi HIV/SIDA și a politicilor de sănătate va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române, ruse şi engleze (15 puncte);
 • Abilități de lucru excelente la computer (10 puncte);
 • Personale: responsabilitate, abilități de lucru în echipă, comunicare, advocacy și negociere.
Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers(ediția curenta).
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 28 Decembrie 2017, ora 18.00 la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Angela Carp – Specialist Procurări Program HIV/SIDA
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Violeta Teutu –Coordonator Program HIV/AIDS
Tel: +373 22 233-568
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cerere de Oferte (CO) – Procurarea Lucrărilor Civile
Efectuarea lucrărilor de trasare a cablurilor electrice exterior + interior: Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Data: 22 Noiembrie 2017

Denumire Proiect:“Fortificarea controlului tuberculozei în Republica Moldova”
Sursa de Finanțare:“Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei”
Contract nr. ref.:MDA/T/GD/79

Către: Conform listei

Stimate Furnizor,

1.      Sunteți invitat/ă să depuneți oferta comercială pentru următoarele:

 • Lucrări de  alimentare cu energie electrică 0,4 kV a cabinetului de radiografie din incinta  IMSP IFP "Chiril Draganiuc".

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în anexa A la Terms and Conditions of Suply, Termenii și Condițiile de Aprovizionare.

2.      Guvernul Republicii Moldova a primit granturi de la Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM), și intenționează să utilizeze o parte din ele pentru a efectua pentru plăți eligibile în conformitate cu contractul pentru care s-a emis această invitație pentru oferte de preț.

Oferta comercială trebuie să conțină toate articolele (întregul lot) în cadrul acestei invitații conform "cerințelor obligatorii" din Anexa A la Termenii și Condițiile de Furnizare, precum și toate documentele solicitate. Ofertele prezentate vor fi evaluate pe lot (întregul lot va fi evaluat și un contract atribuit firmei care oferă cel mai mic preț evaluat pentru lot); ofertele incomplete vor fi respinse.

3.      Oferta trebuie să fie prezentată într-un exemplar original și o copie, marcate în mod clar "Original" și "Copie". Oferta dvs. în formatul atașat trebuie să fie sigilată într-un plic și adresată și prezentată la următoarea adresă:

Instituția Publică ”Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
Str. Toma Ciorba 18/A,
MD-2004, Chișinău,  Republica Moldova,
Atn.: Dl. Ion Mosenet, Specialist Achiziții Proiectul TB

4.      Oferta dumneavoastră în limba Română trebuie să conțină și următoarele documente:

 1. Copia “Certificat de Înregistrare” sau “Decizia de înregistrare a persoanei juridice”;
 2. Copia “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”;
 3. Copia “Licență” de activitate;
 4. Documentație tehnică, informație despre experiența companiei în aceste domeniu și lista contractelor similar îndeplinite în ultimii 3 ani.

5.      Termenul limită de prezentare a ofertelor comerciale la adresa indicate în pct. 3 de mai sus este de 04 Decembrie 2017, ora locală 12:00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

6.      Evaluarea cotațiilor de preț va fi efectuată prin procedurile stabilite de directivele și ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii de Non-consultanță:  Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011, revised July 2014 (the Procurement Guidelines), “Shopping”.

7.      Ofertele de preț transmise prin fax sau alte mijloace electronice nu se acceptă și vor fi respinse.

8.      Oferta de preț trebuie pregătită în conformitate următoarele instrucțiuni și după modelul prezentat în ”Termenii și Condițiile de furnizare”. Vă rugăm să semnați Termenii și condițiile de furnizare anexați și să completați tabelul care demonstrează corespunderea substanțială a produselor/serviciilor propuse la specificațiile tehnice necesare. Ofertele care nu conțin termenii menționați și ștampilați "Termeni și condiții de furnizare" vor fi considerați incomplete și vor fi respinse.

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Nutritive Media for the National Reference Laboratory in TB Microbiology

Date: 23 November 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding: “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref: MDA/T/GD/77(extended)

To: According to the list

Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following:

1. LOT “Nutritive Media for the National Reference Laboratory in TB Microbiology” for Q1-Q2, 2018.

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply.   Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist