Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție - Servicii de consultanta:

Pentru elaborarea Manualului Calității și a Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.

Din 17.11.2017                                                                                          Expiră 27.11.2017

Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) implementează în prezent Proiectul HIV/SIDA/STI finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unei echipe de consultanți naționali: 1 Coordonator pentru elaborarea Manualului Calității și 3 Consultanți pentru elaborarea Procedurilor Generale și Operaționale Standard pentru secția Diagnostica  din cadrul Spitalului Dermatologie si Maladii Comunicabile.

IP UCIMP DS invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate cât și cerințele față de calificările consultanților sunt menționate în “Termenii de referință” .

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).

CV-ul va fi trimis prin fax, poștă sau aduse direct până la termenul limită 27 noiembrie 2017, ora 11.00 la adresa:

IP UCIMP DS,  mun. Chișinău, str. T. Ciorba 18/A, MD-2004,
Fax: + 373 22 233-887, E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
CV-urile vor fi evaluate comparând și verificând calificarea și experiența candidaților, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.
Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Violeta Teutu –Coordonator Program HIV/AIDS
Tel: +373 22 233-568
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Nutritive Media for the National Reference Laboratory in TB Microbiology

Date: 10 November 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding: “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref: MDA/T/GD/77

To: According to the list

Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following:

1. LOT “Nutritive Media for the National Reference Laboratory in TB Microbiology” for Q1-Q2, 2018.

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued.

You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply.   Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A  Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau,  Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist

Invitation to Quote (ITQ) - Shopping For Goods
Procurement of Fridge freezers

Date: 10 November 2017

Project Title: “Strengthening TB Control in Republic of Moldova”
Source of Funding: “Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria”
Contract Ref: MDA/T/GD/74
To: According to the list
Dear Supplier,

1. You are invited to submit your price quotation(s) for the supply of the following medical equipment:

LOT 1 ”Fridge freezers” (frigidere casnice) – 20 items

Information on technical specifications and required quantities are indicated in Annex A to Terms and Conditions of Supply.

2. The Government of Republic of Moldova has received grants from The Global Fund to Fight Aids, TB and Malaria (GFATM), and intends to apply the proceeds of these grants to eligible payments under the contract for which this invitation for quotation is issued. You must quote for all items (the whole lot) under this invitation include all requested documents as per “Mandatory requirements” from Annex A to Terms and Conditions of Supply. Price quotations will be evaluated per lot (the whole lot shall be evaluated and a contract awarded to the firm offering the lowest evaluated price for the lot); incomplete bids will be rejected.

3. You shall submit one original and one copy of the Price Quotation with the Form of Quotation, and clearly marked “Original” and “Copy”. Your quotation in the attached format should be sealed in an envelope and addressed to and delivered at the following address of the Purchaser:

Public Institution “Coordination, Implementation and Monitoring Unit of the
Health System Projects”
18/A Toma Ciorba Street.,
MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova,
Attn: Mr. Ion Mosenet, TB Project Procurement Specialist

OPORTUNITATE DE FINANȚARE  PENTRU ONG-URILE ACTIVE ÎN CONTROLUL HIV/SIDA

IP UCIMP DS – Recipientul Principal al Grantului HIV/SIDA oferit R. Moldova de către Fondul Global pentru Lupta Împotriva Tuberculozei, SIDA și Malariei (FG) pentru susținerea răspunsului național în controlul HIV/SIDA/ITS în anii 2018-2020, anunță începutul prezentării  cererilor de finanțare a proiectelor în domeniul prevenirii riscurilor de infectare cu HIV și a suportului psihosocial al PTH aflate în TARV.

În conformitate cu Planul de activități aprobat de către FG pentru implementarea grantului consolidat MDA-C-PCIMU TB & HIV în anii 2018-2020 și în scopul asigurării continuității serviciilor finanțate de donator (FG), inclusiv în cadrul granturilor Noului Model de Finanțare (2015-2017), IP UCIMP DS anunță, din 10 noiembrie 2017, începerea colectării cererilor de continuare a proiectelor privind prestarea, în anul 2018, a serviciilor de prevenire a riscurilor de infecție cu HIV în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) și anume: utilizatorii de droguri injectabile (UDI) (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (LSC), bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați (BSB).

Activitatea în cauză vine să susțină realizarea obiectivului de ”Creștere a accesului la servicii de prevenire HIV” și are menirea de a extinde gama și susține serviciile de reducere a riscurilor (RR) calitative pentru populațiile cheie/GRSI și partenerii acestora, precum și servicii de susținere a aderenței la tratamentul antiretroviral (TARV) prin intermediul tratamentului de substituție cu opioide.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2018. Cererile de finanțare / proiectele aprobate vor fi implementate în conformitate cu prevederile Acordului de finanțare, care urmează a fi încheiat între IP UCIMP DS și organizația/ONG aplicant(ă) pentru sem. 1, 2018. În cazul unei performanțe pozitive demonstrate de aplicant și confirmată de evaluarea realizată la finele sem.1, 2018, Acordul de finanțare va fi prelungit pentru sem. 2, 2018.

Pentru aplicare  sunt eligibile cererile care includ următoarele activități:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace și seringi);
 • creșterea conștientizării și educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare și practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creșterea accesului la serviciile de consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament;
 • Susținerea aderenței la TSO în rândul UDI
 • consiliere de la egal la egal  și outreach comunitar
 • suportul psihosocial pentru PTH aflate în TARV.

Se va contracta prestarea pachetelor de servicii profilactice specifice pentru fiecare grup, indicându-se numărul de beneficiari pentru fiecare grup  (UDI, LSC, BSB, PTH). Din numărul total de beneficiari ai pachetului de servicii se va specifica procentul celora care au fost testați la HIV.

Aplicanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Cererea de finanțare (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat pe pagina electronică a IP UCIMP DS). Acesta va fi completat, ținându-se cont de realitățile în care activează ONG-ul și reieșind din  costul de 25 Euro pentru un beneficiar pe an, din contul cărora vor fi acoperite toate costurile aferente implementării: salarizare, cheltuieli operaționale, etc; cu exceptia consumabilelor care vor fi procurate centralizat de catre UCIMP;
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanțare, confirmat de consiliul de administrare al organizației sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei;
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă este disponibil);
 • Alte materiale relevante pentru cererea de finanțare.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare;
 • Experiența organizației aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experiență în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit, apolitice, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență în controlul HIV/SIDA, inclusiv reducerea riscurilor.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanțare (proiectelor) este 30 noiembrie 2017, ora 17.00.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat în trei exemplare, nu mai târziu de 30 noiembrie 2017, ora 17.00, la adresa juridică a IP UCIMP DS: str. T. Ciorbă 18a,  MD-2004, Chișinău. Cererile de finanțare pot fi remise și în format electronic, la adresele: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza și Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cu mențiunea ”Cereri de finanțare in controlul HIV 2018”.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția documentelor prezentate în original/disponibile într-un singur exemplar.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Violeta Teutu, coordonatorul Programului HIV, prin intermediul poștei electronice ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) sau la telefon: 0 22 233568.

CERERE de OFERTA – Achiziția Echipament IT

Numărul de referință: MDA_H/GD/037_2017

Data:    25.10.2017                                                                                              Expira: 03.11.2017

1.   In cadrul ”Fortificarea controlului HIV în Republica  Moldova, 2015-2017” Grant Agreement MDA-H-PCIMU, finanțat de către  Fondul Global pentru combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM), Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”(IP UCIMP DS) invita să prezentați oferta(ele) dumneavoastră de preț pentru următorul Echipamente IT:

LOT

Nr.

Articol

Cantitate

I

1

Server

1

2

Unitate de stocare a datelor

1

3

Switch de rețea

1

4

Dispozitiv de securitate de rețea

2

5

UPS pentru Server

1

6

Server Cabinet

1

7

Soft licențiat

1

8

Soluție antivirus pentru server

1

II

1

UPS pentru echipament de laborator

3

 

Informații privind Specificațiile Tehnice și condițiile de livrare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

CLARIFICARI # 1

CLARIFICARI # 2

2.   Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate articole (întregul lot) din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.

3.   Oferta dumneavoastră, va fi adus direct la IP UCIMP DS la adresa:
Instituția Publica “Unitatea de Coordonare, Implementare si Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”
MD-2004, str. T.Ciorba, 18/A, of. 01, Chişinău, Moldova.
Tel: +373 22 23 35 68; +373 22 23 33 84
Fax: +373 22 23 38 87
In atentia:  Angela Carp, Specialist în Procurări, Proiect HIV/SIDA
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   si/sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

4.   Termenul limită pentru primirea ofertelor este: 03 Noiembrie 2017, ora locala 11.00

Ofertele întârziate vor fi respinse.

5.   Oferta urmează a fi prezentată în plic sigilat, la adresa specificată în alin.3. Pe plic se va indica denumirea Proiectului, Numărul de referință și Titlul procurării (a se vedea in titlu la prezenta Cerere de Oferta), denumirea si datele de contact al ofertantului. Ofertele vor fi deschise public, în prezența reprezentanțelor ofertanților care vor dori să participe, la data specificate in alin. 4, ora 11.10, la adresa specificată în alin.3.

6.   Oferta dumneavoastră in limba romana sau engleza va fi depusa in conformitate cu ”Termenii și Condițiile de Livrare” (Anexa 1), trebuie sa fie in  însoțită de următoarele documente:

- Copia de pe “Certificat de Înregistrare” sau “Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice”, inclusiv cu ultimele modificări;

- Copia Licenței emisa de Camera de Licențiere( in cazul in care este prevăzută de legislația RM);

- Documentația tehnică respectivă, cataloage și alte materiale ilustrative sau altă informație relevantă (în Română Engleză sau Rusă) pentru fiecare articol specificat, inclusiv numele și adresele firmelor care furnizează deservire tehnică în Republica Moldova.

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmita si prezentata în conformitate cu următoarele  instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare (Anexa 1) inclusiv tabela din Anexa A. care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor propuse la specificațiile tehnice solicitate,

Termenii și Condițiile de Livrare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și prezentați IP UCIMP DS de comun cu oferta de preț.

(i)     PREŢUL:  Prețul va include transportarea, instalare, montare şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: CIP Chisinau, str. Costiujeni, 5/1, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000.

Prețurile pot fi indicate în orice valută dar nu mai mult de trei valute diferite.

(ii)   Prețul va fi calcula la cota 0 TVA si nu va include Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”(cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).

(iii) EVALUAREA  ŞI  ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă, recalculate în EURO la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb)  la data limită de prezentare a ofertelor.

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014)(“Shopping”).

In evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va stabili pentru fiecare ofertă prețul evaluat prin ajustarea cotației de preț făcând orice corecție pentru orice erori aritmetice după cum urmează:

a.       În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și cuvinte, suma în cuvinte vor guverna;

b.      În cazul în care este o discrepanță între rata unitară și totalul elementelor rând care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, prețul unitar cotat va guverna;

c.       În cazul în care un furnizor refuză să accepte corectarea, oferta acestuia va fi respinsă.

Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iv) VALABILITATEA  OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.